Nhẫn Cẩm Thạch Xanh Điểm Xuyến N87 Ni 15.5 Bản 7li