Nhẫn Nam cẩm Thạch Điểm Vàng Cát N80 Ni 17 Bản 9.5li