Nhẫn Nam Cẩm Thạch Vân Cafe Sữa N35 Ni 23 Bản 17li