Nhẫn Nam Cẩm Thạch Xanh Lục Nâu Phớt N42 Ni 17.5 Bản 11li