Vòng ngọc cẩm thạch 2021 Ni 53 PQ5298 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ