VÒNG NGỌC CẨM THẠCH có kiểm định PNJ- 87676- NI 51

5,400,000

Danh mục: Từ khóa: