Vòng ngọc thạch PQ598 ni 55 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ

0971.730.132