Làm thế nào để có một cuộc sống bình an hạnh phúc, đạt được những điều mình mong muốn ?

làm thế nào để có một cuộc sống bình an hạnh phúc, đạt được những điều mình mong muốn ?

Chúng ta thường nghe nói rằng : “ họa và phước vốn chẳng có cửa, duy có con người tự dẫn đến mà thôi ” hoặc “ trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu ”, đấy chính là nói trồng nhân gì thì sẽ được quả gì. Cuộc sống bình an hạnh phúc.

Mỗi hạt luôn tạo ra một cây. Vì vậy những điều tốt bạn nhận được, hay những điều phiền muộn bạn đang gánh lấy đều là nguyên nhân từ những hạt mà bạn đã gieo. Gieo những suy nghĩ tích cực sẽ tạo ra những hành động tích cực. Gieo những điều tốt hàng ngày sẽ giúp bạn có được hạnh phúc và niềm vui.

Kinh nhân quả ba đời cũng nói rằng : “ tất cả nam nữ già trẻ, phú quý bần tiện trên thế gian, bất kể là hưởng phước bất tận hoặc chịu khổ vô cùng đều là sự báo của nhân quả tiền kiếp”.

Mỗi người đều là người kế thừa của nghiệp mà tự mình đã tạo, chính là vì có nhân tố của nhân quả báo ứng, cho nên đã sản sanh sự khác biệt của phú quý -bần tiện. Đủ thứ việc tự mình làm vẫn phải tự mình chịu. Chớ bảo nhân quả không ai thấy, xa nơi con cháu gần tại thân.

Nhân quả tuần hoàn không bao giờ ngừng, oan nợ kết từ bao thuở, muốn hết oan nợ cũ phải lấy công đức mà bù.

Chúng ta đối với định lý của nhân quả, nếu như có thể hiểu được thì đối với tất cả nghiệp báo hiện thời hoặc vị lai sẽ chẳng nảy sinh sự sợ hãi.

cuộc sống bình an hạnh phúc

Oan : phàm chưa thông qua sự đồng ý của đối phương mà trục lợi từ họ , như tham ăn miếng ngon mà tùy ý sát hại sinh mệnh ( nợ mạng ) hoặc âm mưu ám kế làm tổn người lợi mình, khiến cho người ta chịu những oan khuất không dễ biện bạch ( oan nợ )

Nợ : Tuy rằng thông qua sự đồng ý của đối phương, mượn dùng tài vật của họ mà sau đó quên mất hoặc cố ý hoặc thiếu mà chưa trả ( nợ tiền ). Khiến cho người thân cốt nhục của người khác chia lìa hoặc bất hòa, phá hoại nhân duyên của người ta, hủy hoại danh tiết , sự tín dụng, danh dự của người khác, đặt điều thị phi chia rẽ tình cảm khiến cho người ta nghi kị lẫn nhau, trục lợi từ người ta, đoạt lấy tình yêu của người khác, cản trở người khác làm việc thiện, dẫn dụ người khác làm điều ác ( món nghiệt nợ ).

Chúng ta vì mê hoặc mà chẳng rõ đạo lý, chẳng tin nhân quả báo ứng mới có những hành vi không hợp lý, mà các loại lời nói hành động không hợp lý đã tạo gọi là tạo ác nghiệp, tự nhiên phải tự mình đi gánh vác, đi chịu quả báo của khổ, trong hoàn cảnh chịu khổ báo lại tạo nghiệp mới.

 

Từ mê hoặc → nghiệp → khổ → mê hoặc. Như thế này tuần hoàn chẳng ngừng. Do bất mãn với hoàn cảnh hiện thực, cho nên trong nghịch cảnh lại lần nữa tạo ác nghiệp, cũng có cái trong thuận cảnh tạo ác nghiệp.

làm thế nào để có cuộc sống bình an hạnh phúc

Người của các ngành các nghề, trong sinh hoạt mỗi ngày khó tránh khỏi sẽ có làm những việc thiện việc ác. Có những hành vi thiện ác chính là đang tạo nhân tạo nghiệp. Bởi vì tạo nhân tạo nghiệp tương lai nhất định có quả báo, đấy gọi là định luật của nhân quả, cho nên tục ngữ rằng : “ thiện có thiện báo, ác có ác báo, chẳng phải không báo, chỉ là thời gian chưa đến ”

Như Lai giảng kinh : báo thông tam thế. Phàm người sanh con, đại lược có 4 nhân:

Thứ 1 là HIỆN BÁO: nghĩa là đời này làm thiện, làm ác , đời này hưởng phước, mắc họa. Như sĩ tử rèn luyện văn chương khoa cử, thân đời này được công danh. Điều này mắt phàm thấy được.

Thứ 2 là SANH BÁO : nghĩa là đời này làm thiện, làm ác, đời sau hưởng phước, mắc tội. Như tổ phụ có trọng học vấn thì con cháu mới hiển đạt. Điều này mắt phàm chẳng thấy được, nhưng thiên nhãn còn thấy được (đời này, đời sau đều là quy ước theo người đó mà nói. Đối với việc cách đời, dùng thí dụ để giảng cho hiểu, nên tạm dùng tổ phụ và con cháu. Đừng chấp vào văn mà đánh mất ý nghĩa. Mong lắm thay.

Thứ 3 là HẬU BÁO : tức là đời này làm thiện, làm ác đến đời thứ 3, hoặc 4, 5, 6, 7, hoặc mười, trăm , ngàn, vạn đời, hoặc một, mười, trăm, ngàn vạn kiếp, hoặc đến vô lượng vô biên hằng hà sa kiếp mới hưởng báo thiện hay ác. Như vương nghiệp nhà Thương, nhà Châu xưa kia, thật sự bắt nguồn từ việc ông Tắc giúp vua Thuấn, ông Khiết phò vua Vũ.

Nếu là chuyện trong 3,4 đời , thiên nhãn còn thấy được. Như trong trăm ngàn vạn kiếp, thiên nhãn chẳng thấy được, nhưng đạo nhãn của Thanh Văn còn thấy được. Nếu là vô lượng vô biên hằng hà sa kiếp, chỉ ngũ nhãn viên minh của đức NHƯ LAI mới thấy nổi.

Hiểu được ý nghĩa của 3 thứ báo này thì chuyện làm thiện được phước, làm ác tai họa giáng xuống, thánh ngôn vốn chẳng sai lầm. Phú quý, bần tiện, thọ, yểu, cùng, thông, mạng trời chưa từng thiên vị. Cảnh duyên xảy đến như hình ảnh hiện trong gương. Kẻ trí chỉ quan tâm đến vẻ mặt ngoài gương, người vô minh uổng công ghét hình ảnh hiện trong gương.

            Vì sao phải tiêu oan giải nghiệt ?

Kinh Phật rằng : “ tuy trải nghìn trăm kiếp , nghiệp đã tạo chẳng vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo trả tự chịu ”.

Sự báo của thiện ác như bóng theo hình. Tuy nhiên trải qua sự luân hồi của nghìn kiếp trăm kiếp, chỉ cần nhân duyên đó chín muồi tất sẽ chịu quả báo. Con người ai cũng có tánh, vật con nào cũng có linh, phàm là những người chịu oan nợ, sao có cái lý chẳng đòi.

Kinh Phật rằng : “ muốn biết nhân đời trước, hãy xem quả đời này, muốn biết quả vị lai, hãy xem nhân hiện tại. ”

Những người, việc, vật mà mỗi một người đối mặt đều là quả của nhân duyên thiện ác đời quá khứ dẫn đến.

làm sao để có cuộc sống bình an hạnh phúc

* Bồ Tát sợ nhân, phàm phu sợ quả

Bồ Tát hiểu rõ sở dĩ có tất cả những khổ báo của hôm nay, tất nhiên nhất định có nguyên do trước đây của nó, cho nên trong cảnh khổ chẳng dám lại tạo thêm cái nhân mới. Còn phàm phu sợ quả. Phàm phu ở trong cảnh khổ sẽ sản sanh tâm thái bất mãn chẳng phục, oán trời trách người, cho nên trong cảnh khổ lại tạo thêm cái nhân mới. Người thế gian chính là thường trồng nhân lại oán quả.

Có câu nói rằng “ người không biết thì vô tội ”. Một người sở dĩ phạm tội là do sự hồ đồ nhất thời, hoặc bị quyền thế bức bách, hoặc là chẳng rõ sự lý mà bị lợi dụng. Như vậy anh ta đã phạm sai lầm trong tình trạng không biết thì phải chăng là chẳng có tội ? Về mặt pháp luật là không cho phép, chỉ có thể xem tình hình mà giảm nhẹ hình phạt mà thôi. Còn về mặt nhân duyên quả báo thì càng là không cho phép phạm sai lầm rồi mà muốn thoái thác trách nhiệm.

Trên kinh Phật có đoạn ghi chép rằng : Phật Đà lúc tại thế, có đệ tử hỏi ngài rằng : “ người không biết sau khi làm rồi phải chăng chẳng có tội ? ”.

Ngài đáp rằng : “ có một chiếc kìm nung đốt đỏ rực, là người biết rồi cầm bỏng nghiêm trọng hay là người không biết cầm lấy bị bỏng nghiêm trọng ?

Phật Đà lại nói rằng : “ nghiệp nhân tạo tác của chúng sanh trong lục đạo đều là do chẳng rõ lý mà tạo thành, sao có thể bảo rằng người không biết thì chẳng có tội ? ”

Phàm phu thường bị mê hoặc mới sinh ra đủ thứ điên đảo mà tạo mọi ác nghiệp, nhưng Bồ Tát chứng ngộ biết rằng mọi thứ là nhân duyên hòa hợp, có nhân thì có quả. Bồ Tát chẳng những không bị mê hoặc, thậm chí còn có thể tu trì giải thoát sanh tử. Cho nên chúng ta làm bất cứ việc gì cũng phải thận trọng, miễn được những việc sau này do không biết mà phạm sai lầm.

Tuy biết quan hệ của nhân quả, cũng nên hiểu cái lý “ thiện báo chẳng phải là thiện, ác báo chẳng phải là ác ”
Ví dụ như đại phú đại quý là thiện báo, nhưng đại phú đại quý rất dễ khiến người ta đọa lạc tạo nghiệp, như giàu mà bất nhân hoặc kiêu ngạo khi dễ người, những cái này đều là tạo ra cái nhân khổ của đời vị lai, cho nên nói rằng thiện báo chẳng phải là thiện.

Trái lại trong hoàn cảnh rất ác liệt là ác quả, nhưng trong hoàn cảnh ác liệt có thể hiểu có nguyên nhân kết quả của nó mà tăng cường tu hành làm việc thiện, đối với tiền đồ của tương lai sẽ là khá tốt, cho nên nói ác báo chẳng phải ác.

Phương pháp tiêu oan giải nghiệt :

Khi hiểu được nguyên do của oan-nợ, phải tìm cách giải oan và trả nợ mà ta đã mắc từ những kiếp trước, và không nên tạo thêm oan-nợ trong kiếp này.

Phải biết trên đời chẳng có nhân thì không thành quả. Hiểu rõ nhân quả thì phải bỏ nhân ác, tạo nhân thiện, và cần phải hành thiện tích đức để hoàn trả.

Những nghiệp chướng của chúng sanh chỉ có bản thân hành công lập đức để hóa giải, người khác chẳng cách nào gánh đỡ thay cho. Con cái chẳng cách nào gánh thay cho bố mẹ, bố mẹ cũng chẳng cách nào gánh thay cho con cái. Thậm chí Tiên Phật đều chẳng cách nào diệt định nghiệp, cho nên Quan Thánh Đế Quân rằng : “ Quan mẫu tuy rằng pháp lực lớn, nhưng chỉ có thể phục ma chẳng phục oan ”. Vậy thì làm thế nào mới có thể hóa giải tiêu trừ oan nợ ? Một vài điểm dưới đây có thể dùng để tham khảo.

Muốn giải trừ oan-khiếm, là ta phải thành tâm , thành tâm sám hối, siêng năng hành công lập đức, hành thiện, tu tâm để lấy công đức ấy mà trả nợ oan-khiếm. Khi công đức đủ lớn, thành tâm đủ mạnh thì oan-khiếm tự nhiên sẽ dứt. Cuộc sống bình an hạnh phúc.

Phương châm tu trì thường ngày :

1.Xử sự dựa theo chánh lý mà hành : nói đơn giản thì là “ làm tất cả các việc thiện, không làm các việc ác ”, không tạo thị phi nữa, chẳng phân biệt so đo tính toán bạn và tôi, trừ bỏ ngã chấp, ngã kiến, đối nhân xử thế phải tồn một chữ “ kính ”, tôn trọng người khác thì đối phương mới tôn trọng mình.

Bởi vì con người thường trong cái bất tri bất giác mà đắc tội với người khác. Bởi vì mỗi người thiếu thốn năng lực tự khắc chế bản thân, càng thiếu cái tâm thông cảm tha thứ cho người khác, do vậy bình thường cư xử với người khó tránh khỏi sản sinh ma sát tạo nhân ác.

Cuộc sống bình an hạnh phúc. Sự tiếp xúc qua lại giữa người với người vẫn cứ hay là dựa vào quan hệ thân sơ, xa gần mà phân biệt đối đãi. Tất cả những cái này đều là những trò quỷ quái của “ ngã chấp ”. Nếu có thể dẹp bỏ những ngã chấp ngã kiến, không phân biệt bạn và tôi, chẳng so đo tính toán thân sơ xa gần, thử dùng thái độ phản chiếu để tư duy, tự nhiên có thể chuyển niệm, khuây khỏa an tâm mà mọi thứ viên dung. cuộc sống bình an hạnh phúc.

2.Phải bỏ thói hư tật xấu và tánh nóng nảy: Con người bởi vì trải qua sự luân hồi đời đời kiếp kiếp, khó tránh khỏi việc dẫn đến rất nhiều những thói xấu, chẳng cách nào trừ bỏ sửa đổi triệt để, thậm chí biên tạo rất nhiều lý do để bảo toàn thân phận và sĩ diện của bản thân, nếu như thế tức sẽ chặt cỏ mà không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. cuộc sống bình an hạnh phúc.

3.Phải chấp nhận chịu thiệt thòi là tiêu nghiệp liễu tội: thường bảo rằng tha thứ cho người khác là một loại đức hạnh đẹp, có thể nếm khổ liễu khổ, chẳng oán trời trách người, nghịch cảnh là điều kiện để hiểu về bản thân mình hơn và phát triển lòng từ bi cũng như đức hạnh.

Cuộc sống bình an hạnh phúc. Phật pháp bảo với chúng ta rằng tất cả mọi chúng sanh đều là những người thân quyến thuộc của chúng ta đời quá khứ, đều có phật tánh, đều sẽ trở thành phật. Có cái gọi là “ chưa thành phật đạo, trước hết hãy kết nhân duyên ”. Chúng ta nên học tập từ tâm quảng đại của bồ tát, không so đo tính toán những sai lầm trong quá khứ của đối phương, không ghét kẻ ác, dùng tâm lượng của oan thân bình đẳng để hóa giải ác duyên, quảng kết thiện duyên.

Cuộc sống bình an hạnh phúc. Đối với những người đã từng khinh miệt chúng ta, làm hại chúng ta, chúng ta không những không ghi thù, lại còn phải dùng tâm lượng bình đẳng khoan dung, dùng tâm từ bi để đối đãi chúng sanh, mới có thể cải thiện đời người, sáng tạo nhân duyên an lạc đời vị lai.

Hãy thử suy nghĩ vấn đề từ góc độ của đối phương, dùng tâm thông cảm và tâm bao dung, tìm cách giải quyết những luận điểm, ý kiến khác nhau và sự ghét hận của hai bên, cũng có nghĩa là chuyển hóa cục thế ăn miếng trả miếng mà hai bên đều thua thành cục diện anh thoái tôi nhường, hợp tác với nhau hai bên cùng thắng lợi.

Quay đầu lại kiểm tra những lỗi lầm sai trái của mình, quảng kết thiện duyên :

Tục ngữ rằng : “ trên đời chẳng có người bạn vĩnh viễn, cũng chẳng có kẻ địch viễn viễn ”. Có cái gọi là “ yêu chính là hận, thân chính là oan ”, hận từ yêu mà đến, oan từ thân mà đến, những người chẳng có quan hệ bạn bè thân thích với mình rất khó trở thành oan gia của mình. Cho nên địch và bạn, thân và oan chẳng phải là tuyệt đối. Chúng ta nên nghĩ cách điều hòa oan thân, hóa địch thành bạn, tiêu ác duyên kết thiện duyên. cuộc sống bình an hạnh phúc.

“ oan gia nghi giải bất nghi kết ” ( hai bên có oan thù nên nghĩ cách tiêu giải, chẳng nên tiếp tục kết oán ”,

Làm thế nào để giải kết ? việc do ai gây ra thì phải do chính người đó giải quyết.

Lúc đối mặt với oán tăng hội khổ, trước hết phải phản tỉnh kiểm thảo, hổ thẹn sám hối. Quá khứ nhất định đã từng phạm qua sai lầm, có lẽ là một động tác, một câu nói, một ánh mắt, một tâm niệm, giữa có ý và vô ý khiến cho đối phương bị tổn thương. Trong sinh hoạt hằng ngày, thường hành phản tỉnh kiểm thảo thì sẽ không dễ kết oán hoặc dựng nên kẻ địch, trên đường đời tự nhiên có thể suôn sẻ, thường gặp quý nhân.

Kế đến, nhất định cần phải hổ thẹn, sám hối những ân oán mà vô số kiếp đến nay đã kết, như hôm nay quả của ác nghiệp đã chín muồi, do vậy nên cam tâm cam chịu, đều chẳng có khiếu nại oan. Muốn giải oan tiêu nợ, chỉ cần tâm tồn sự cảm ân, thường quay ngược lại đòi hỏi bản thân mình, bất kể là thực hiện hành động hoặc khởi tâm niệm, đối phương nhất định có thể cảm nhận được thiện ý và thành ý này.

Kẻ địch lớn nhất trong cuộc đời chúng ta chính là bản thân mình. Chính là cái tâm ngạo mạn, cái tâm đố kị phân biệt so đo này của mình đã dựng nên kẻ địch bên ngoài của mình. Chỉ cần dẹp yên sự chấp trước, đố kị, phân biệt, so đo tính toán của tâm mình thì kẻ địch có thể chẳng cần tấn công mà tự diệt. Lúc nào cũng phản tỉnh kiểm thảo, hổ thẹn sám hối, thường mang tâm từ bi, cảm ân, bình đẳng, tất có thể thường được quý nhân tương trợ, những nơi mà mình đến tự nhiên sẽ tràn đầy sự quang minh, cát tường ôn hòa. cuộc sống bình an hạnh phúc.

Do vậy, hóa kẻ địch thành bạn chính là đại biểu cho chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển bát thức thành tứ trí, chuyển hóa kẻ địch mà mình đã kết oán kết ác duyên thành những người bạn tốt thích tu thiện. cuộc sống bình an hạnh phúc.

Phải thật tâm sám hối : Thật sự thật tâm sám hối mới có thể tiêu trừ oan nợ. Lục Tổ trong bài vô tướng tụng bảo rằng :

Kẻ mê tu phước chẳng tu đạo- Chỉ cho tu phước tức là đạo.

Bố thí cúng dường phước vô biên – Trong tâm tam ác vẫn còn tạo.

Muốn dùng tu phước để diệt tội- Kiếp sau được phước tội vẫn còn.

Nhân duyên tội ác trừ nơi tâm- Hướng vào tự tánh chơn sám hối.

Hoát ngộ đại thừa chơn sám hối- Tà dứt hạnh chánh tức vô tội.

Lại nói rằng : “ Sám là sám trừ tội trước, từ trước tất cả các tội ác nghiệp ngu mê, kiêu căng, dối trá, ganh tỵ thảy đều sám hết, chẳng bao giờ khởi nữa gọi là sám. Hối là hối cải lỗi sau, tất cả ác nghiệp ngu mê, kiêu căng, dối trá, ganh tỵ… nay đã giác ngộ, đều cho đoạn dứt, chẳng bao giờ tạo nữa gọi là hối. Phàm phu ngu mê, chỉ biết sám trừ tội trước, chẳng biết hối cải lỗi sau, vì chẳng hối cải, nên tội trước chẳng diệt, tội sau lại sanh, tội trước đã chẳng diệt, tội sau lại tiếp tục, như thế làm sao gọi là sám hối được! ”

Do vậy, phát một cái tâm sám hối, tâm hổ thẹn, đem cái tâm oán hận chuyển thành cái tâm biết ân, cảm ân. Người xưa nói rằng : “Kẻ nói ra điều xấu của ta là thầy ta. Kẻ nói ra điều tốt của ta là kẻ hại ta ”, ý nghĩa rằng người ta nói ta không tốt là đang quan tâm ta, hy vọng ta thành tựu, ta trách sai người ta, thậm chí ghi thù, ghi hận, đấy đều là cái sai của bản thân, phải nhanh chóng sửa lỗi. Có tư duy như vậy, một đoạn ác duyên chẳng phải đã hóa giải rồi sao ?

Cho nên Muốn giải trừ oan-khiếm, là ta phải thành tâm , mượn nén nhang để biểu bạch lòng thành, dùng tâm thành kính, hằng ngày sám hối, mượn vào việc thắp nhang để sám hối và tĩnh tâm lại. Cuộc sống bình an hạnh phúc.

làm sao để có cuộc sống hạnh phúc

4.Giữ gìn giới luật: không sát sanh gọi là nhân, nghĩa là không xâm phạm sinh mệnh của người khác.

Cuộc sống bình an hạnh phúc. Không trộm cắp gọi là nghĩa, nghĩa là không xâm phạm tài vật của người khác.

Cuộc sống bình an hạnh phúc. Không tà dâm gọi là lễ, nghĩa là không xâm phạm thân thể của người khác, không vọng ngữ gọi là tín, nghĩa là không xâm phạm danh dự của người khác.

Không rượu thịt gọi là trí, nghĩa là không xâm phạm linh trí của người khác.

Con người sở dĩ tạo ác nhân kết ác duyên thường là do lỗi của 3 nghiệp thân khẩu ý mà xúc phạm chọc giận người khác. Chỉ cần đoan chánh 3 nghiệp thân, khẩu, ý thì có thể chuyển hóa ác duyên, quảng kết thiện duyên, cũng có nghĩa là phải giữ gìn giới luật, quét bỏ thập ác ( sát sanh, trộm cướp, tà dâm, lưỡng thiệt, kì ngữ, ác khẩu, vọng ngữ, tham, sân, si ). Trừ bỏ bát tà ( tà kiến, tà tư, tà ngữ, tà nghiệp, tà mệnh, tà niệm, tà định, tà phương tiện ) . Cuộc sống bình an hạnh phúc.

Cuộc sống bình an hạnh phúc. Phải từ bi hỷ xả, nguồn của vô lượng công đức là ở tâm vô vi:Thần thông không phải là cứu cánh, thần thông chống đỡ không nổi nghiệp lực, thần thông chống không nổi đạo đức, còn nghiệp lực chống không nổi chánh niệm.

Duyên khởi duyên diệt thường ở “ giữa một niệm ”, mà một niệm này có thể kết xuống thiện duyên, cũng có thể trở thành kẻ địch với những người ở xung quanh mình, cho dù là người thân cận nhất với mình.

Cuộc sống bình an hạnh phúc. Gặp phải sự việc chúng ta vẫn cứ hay là quen bảo vệ mình trước tiên ( tuy rằng chưa hẳn có ý làm tổn thương người khác ), cũng do loại thiên kiến của sự ngã chấp này dẫn đến sự đối lập giữa mình với người khác.

Thật ra chỉ cần nghĩ đến nên suy nghĩ vì lợi ích của mọi người, suy nghĩ cho chúng sanh, tự nhiện bèn sanh khởi tâm bao dung, chỉ cần thường nghĩ “ sinh mệnh vô thường ”, bèn dễ dàng buông xuống thị phi của người và mình, giữ lấy nguyên tắc “ những thiện niệm đã nảy sinh thì khiến cho nó tăng trưởng thêm, những thiện niệm chưa nảy sinh thì khiến cho nó nhanh chóng nảy sinh, những ác niệm đã khởi sinh thì khiến cho chúng bị diệt trừ, những ác niệm chưa nảy sinh thì khiến cho chúng chẳng nảy sinh ” để nỗ lực. cuộc sống bình an hạnh phúc.

Những ác duyên của quá khứ thì tự làm tự chịu, những ác duyên còn chưa hiện ra trước mắt cũng khiến cho chúng do nỗ lực của mình mà nở hoa tốt, kết quả thiện. Chúng ta nên suy nghĩ ngược lại : khi đối mặt với những người đã gây cho mình nghịch cảnh hoặc sự khó chịu, chúng ta có thể xem đối phương là thị hiện của bồ tát đang khảo nghiệm chúng ta ? có thể cảm ân đối phương là nhân duyên trợ đạo ? dùng tâm cảm ân, từ bi, bình đẳng để xem xét đối đãi mỗi một lần của nghịch cảnh là phương pháp tiêu oan giải nghiệt tốt nhất.

Tóm lại thì “ oan có đầu, nợ có chủ ”. Mỗi người có những oan nghiệt không giống nhau, phải biết rằng oan oan tương báo không có kì chấm dứt, kiếp kiếp bám nhau ( quấy rầy ) khó nghỉ ngơi, vậy nên tùy duyên liễu nghiệp cũ, càng chớ nên tạo thêm những họa ương mới. Không thể để nợ cũ chưa sạch, nợ mới lại đến, vậy thì vĩnh viễn chẳng xong chẳng dứt mà trầm luân trong biển khổ của sinh tử…..Cuộc sống bình an hạnh phúc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *