Điều Thiện Vĩ Đại

ĐIỀU THIỆN VĨ ĐẠI
Mình muốn giúp cho một người nào đó được hạnh phúc kiếp này và cả ở những kiếp sau, thì mình phải làm sao? Vì thương yêu chúng sinh nên mình muốn cho chúng sinh được hạnh phúc, nhưng chúng sinh đó muốn hạnh phúc thì họ phải làm sao? Do đâu mà họ được hạnh phúc?
Do có phước mới có hạnh phúc. Nghĩa là, muốn cho một người được hạnh phúc, thì mình phải làm cho họ có phước. Mà muốn có phước, thì họ phải tự làm phước.
Khi có phước thì họ mới có thể hạnh phúc. Nhưng muốn họ làm phước thì họ phải có đạo đức trong tâm. Một người có đạo đức trong tâm, có lòng thương người, thì người đó mới chịu cực, chịu khổ để đi làm phước giúp người.
Một tiến trình logic: Có đạo đức trong tâm (thương người) => Làm phước (chịu cực khổ giúp người) => Có phước => Được hạnh phúc (kiếp này và những kiếp sau).
Tóm lại, nếu mình muốn giúp cho người khác có được hạnh phúc chân thật, thì đầu tiên mình phải giúp cho người đó có đạo đức trong tâm. Khi người đó có đạo đức trong tâm rồi thì tự họ sẽ tạo nên cái phước cho cuộc đời họ, và họ sẽ được hạnh phúc lâu dài.
Đó là sự giúp đỡ bền bỉ nhất, chân thật nhất, ổn định nhất. Còn nếu mình giúp cho họ ăn uống thì chỉ là sự giúp đỡ tạm thời, giúp cho người ta có đạo đức mới là sự giúp đỡ lâu bền. Và đây mới là điều thiện thực sự sâu sắc.
Nên trong cuộc đời này, điều thiện vĩ đại không gì bằng là xây dựng đạo đức cho con người. Và ngược lại, không có gì ác bằng việc phá vỡ đạo đức của con người.
Sưu Tầm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *