Bốn Pháp Tu Thân

bon-phap-tu-than
  1. Lấy sự đơn giản làm cách sống.
  2. Lấy từ bi làm cách đối đãi người.
  3. Lấy nhẫn nại để xử sự.
  4. Lấy kết duyên để làm bạn.

Tu thân là nền tảng trong cuộc sống, nếu như một người không chịu tu thân thì làm thế nào có thể trọn vẹn được cuộc sống mỗi ngày, làm thế nào có thể tiến lên, phát huy trong những lĩnh vực của đời sống?

Sách Đại học viết: “Tu thân rồi mới tề gia, tề gia rồi mới trị quốc, trị quốc xong rồi mới bình thiên hạ”, tức chỉ tu dưỡng chính mình, quán xuyến tốt việc nhà, mới chính là nền tảng của tất cả mọi sự nghiệp. Vì vậy, các bậc quân tử văn nhân từ xưa đến nay đều xem trọng việc tu thân.

Phật trị thân kinh có viết: “Bản thân được dạy dỗ thì không khó để dạy dỗ người khác, nếu muốn dạy dỗ người khác thì trước tiên phải dạy dỗ chính mình”, cũng là muốn nói rõ rằng, muốn làm thầy thì trước tiên phải tu thân dưỡng tính trươc đã.

Trong cuộc sống thì làm thế nào để tu thân? Có bốn ý kiến xin được đưa ra cho mọi người tham khảo:

THỨ NHẤT: LẤY SỰ ĐƠN GIẢN LÀM CÁCH SỐNG

song-don-gian
song-don-gian

Cuộc sống giản dị thuần phác bất kể là trên phương diện thân thể hay tinh thần, thì luôn đem lại ích lợi cho con người. Người sống giản dị sẽ không xem trọng hình thức, không chú trọng vật chất, luôn có một phương pháp ước tính lại giá trị đối với tất cả vạn vật trên đời.

Cho nên, sống giản dị có thể giúp cho con người biết đủ, từ đó mà vui vẻ, cũng như có thể giúp cho con người luôn hướng về chân lý.

THỨ HAI: LẤY TỪ BI LÀM CÁCH ĐỐI ĐÃI NGƯỜI

Một người bình thường thì có thể sẽ dễ dàng từ bi đối với những người yêu thương mình, đối xử tốt với mình, nhưng đối với những người xa lạ xung quanh hoặc thậm chí đối với kẻ mình oán hận thì khó có thể sinh lòng từ bi.

Từ bi là sự thăng hoa của tình yêu, là sự bao dung bình đẳng, nên “Đại từ, là ban cho tất cả chúng sinh niềm vui; đại bi, là làm với đi tất cả nỗi khổ của chúng sinh” mới chính là từ bi thực sự.

Nếu như trong đời sống có thể thực hiện những điều đã ghi trong kinh Ưu bà tắc giới: “Không màng tự lợi, luôn nghĩ đến lợi tha, ba nghiệp thân khẩu ý đều làm các việc thiện, không vì mình, luôn vì người”, thì mới có thể xem như là lấy từ bi đối đãi với người.

long-tu-bi
long-tu-bi

THỨ BA: LẤY NHẪN NẠI ĐỂ XỬ SỰ

Có câu nói “việc nhỏ mà không nhẫn ắt sẽ thành chuyện lớn”, chính là nói cho chúng ta biết rằng, những người khi đối diện với nghịch cảnh biết chọn cách lùi một bước, thì không phải là nhát gan sợ sệt, không phải là bảo thủ tiêu cực, mà là nguyên tắc nhất quán để có thể làm việc thành công.

Kinh La Vân nhẫn nhục viết: “Nếu trên đời này không có chỗ dựa thì nhẫn có thể làm chỗ dựa, nhẫn là ngôi nhà yên ổn không có thiên tai, nhẫn là bộ áo giáp thần kỳ có thể bảo vệ mọi binh lính, nhẫn là con thuyền lớn chở mọi người vượt qua khỏi kiếp nạn”.

MẹKinh Bổn sanh tâm địa quán cũng có nói: “Chúng sinh trên thế gian cũng giống như cha mẹ, ta là con cái phải hiếu thảo, cho dù có bị cha mẹ đánh mắng cũng không được để bụng, phải rèn luyện nhẫn nại không được oán hận” chính là cách thức xử sự hòa bình thành công.

THỨ TƯ: LẤY KẾT DUYÊN ĐỂ LÀM BẠN

Quán Thế  Âm Bồ Tát đại từ đại bi, ba mươi hai hóa thân thường vì chúng sinh mà làm “một người bạn không thỉnh cầu mà đến”. Cho nên, nhân gian thường hay thờ Quán Thế  Âm Bồ Tát ở giữa nhà, hay xưng niệm danh hiệu Quán Thế  Âm Bồ Tát, vái lạy dung nhan của Quán Thế  Âm Bồ Tát, kết duyên rộng rãi với Quán Thế  Âm Bồ Tát.

Chúng ta cũng phải học tập tinh thần của Quán Thế  Âm Bồ Tát, không cần phải đợi người khác cầu cạnh mà chúng ta có thể chủ động đi kết nối với mọi người, tận lực làm thỏa mãn những nhu cầu của chúng sinh.

Trong cuộc sống thì luôn tay bố thí, luôn miệng ngợi khen, lòng luôn chúc phúc, luôn muốn kết duyên, tất cả đều có thể tích tiểu thành đại, có thể đạt được công đức thiện duyên vô biên, kết giao bạn bè với số lượng nhiều vô kể.

Hy vọng bạn có thể lĩnh hội được “Bốn cách tu thân” trên.

Trích: Chánh kiến – Bốn nguyên tắc sống – Đại Sư Tinh Vân

Xem thêm bài viết khác: Nền Tảng Nâng Đỡ Nỗi Đau Chính Là Tình Yêu Thương

—————————————–
VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ – Truyền Thống & Uy Tín
(Chuyên vòng cẩm thạch tuyển chọn)
– Có giấy kiểm định tại Các Trung tâm uy tín.
– Hỗ trợ giao hàng toàn cầu (Global Delivery)
—————————————–​
Cửa hàng (New): 19A1 Hồ Ngọc Cẩn, phường Tân Thành, quận Tân Phú, Sài Gòn
• Mở cửa: 9h – 17h
• Hotline: 0971 730 132

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *