Làm sao để cải thiện hoàn cảnh của chính mình

Làm sao để cải thiện hoàn cảnh của chính mình

NẾU MUỐN CẢI THIỆN HOÀN CẢNH CỦA CHÍNH MÌNH THÌ CẦN PHẢI ĐOẠN ÁC TU THIỆN, PHẢI CHUYÊN TU CÚNG DƯỜNG

Chúng ta vẫn thường thường nghe đến hai chữ “Cúng dường”, vậy “Cúng dường” rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào?

Là bố thí với cái tâm cung kính. Khi hành cúng dường đa phần mọi người đều nghĩ đến phải đem tài vật đi đến một ngôi tự viện, am đường, đình miếu nào đó để dâng cúng, hoặc là phải đi đến những nơi xa xôi tìm những hoàn cảnh khốn khó để mà giúp đỡ, hoặc là đi phát cháo phát cơm cho các bệnh nhân nghèo ở các bệnh viện thì mới đúng là cúng dường.

Những điều này quả thật không sai, nhưng phạm vi quá nhỏ hẹp, đối với một số người không có khả năng tài chính hoặc không đủ điều kiện đi lại thì những việc này dường như nằm ngoài sức của họ, khiến cho họ khi nghe đến việc tu cúng dường đều không khỏi e ngại chẳng chịu làm.

Vậy thì phải tu cúng dường như thế nào mới có thể khế cơ với tất cả mọi người? Khi tu cúng dường đừng nghĩ đến những việc cao và xa quá mà hãy nghĩ đến thật tại ngay trong gia đình mình. Là người chủ phụ trong gia đình, mỗi buổi sáng thức dậy ta đem nhà cửa dọn dẹp qua cho thật sạch sạch sẽ sẽ, để cho mọi người sau khi thức dậy nhìn thấy nhà cửa rọn ràng ngăn nắp đều không khỏi vui lòng.

Khi nấu cơm thì cố gắng đem ba bữa cơm nấu cho thật ngon, để cúng dường cho Ông Bà Cha Mẹ, cho vợ chồng con cái, cho anh chị em, khiến cho mọi người khi ăn cơm đều được vui vẻ. Những đều này tuy là đơn giản nhưng đều là cúng dường cả đấy. Có người nói rằng:

” Những việc như dọn dẹp nhà cửa, lo chuyện bếp núc, chăm sóc Cha Mẹ, chăm lo con cái….tôi đều làm được rất tốt, thế nhưng tại sao tôi lại có rất ít phước báo, hoàn cảnh sinh hoạt của chính tôi vẫn không được cải thiện như ý?”.

Bởi vì những việc cúng dường này tuy rằng quý vị đều làm cả, thế nhưng quý vị lại không có được cái tâm cúng dường, trong tâm quý vị chỉ toàn xem đây hoàn toàn là trách nhiệm và bổn phận mà quý vị buộc phải làm, cho nên phước báo của quý vị hết sức nhỏ bé. Nếu chỉ dựa vào một ít phước báo nhỏ bé này mà muốn thay đổi hoàn cảnh của mình là điều không thể được.

Nhưng nếu quý vị có được cái tâm cúng dường: “Tôi đối với tất cả công việc lớn nhỏ trong nhà đều không có phân biệt, không có chấp chước, mọi việc tôi đều hoan hỷ mà làm để cúng dường cho ông bà cha mẹ, cho vợ chồng con cái, cho anh chị em trong nhà, tôi chỉ mong tất cả mọi người đều được vui vẻ và hạnh phúc”, vậy thì phước báo của quý vị sẽ rất viên viên mãn mãn.

Nếu quý vị sau đó có thể đem cái tâm cúng dường, sự việc cúng dường này mở rộng ra với bạn bè, với mọi người xung quanh, dù là thân hay sơ đều luôn lấy cái tâm bình đẳng, tâm chân thành mà đối đãi, thì phước báo của quý vị thật không thể nghĩ bàn, nó vô cùng to lớn. Vì sao? Vì tâm bình đẳng không có chướng ngại, không có bờ mé nên phước báo mà quý vị có được cũng vô cùng rộng lớn không có bờ mé, không có hạn lượng.

Vậy còn đối với những người bận rộn phải ra ngoài làm việc thì sao? Cũng không ngoại lệ, khi làm việc quý vị đừng phân biệt đó là việc tôi hay việc anh, việc lớn hay việc nhỏ, cũng đừng chấp chước người làm người không làm, mà hãy cứ hoan hỷ làm cho thật tốt công việc của mình, thì đây chính là cúng dường.

Cho nên đối với việc cúng dường thật chẳng khó, mà chỉ khó ở chổ quý vị có chịu làm hay không mà thôi. Nếu quý vị chịu làm, chân thật đi làm thì trong vòng 1 năm đến 3 năm số mệnh của quý vị sẽ dần được cải thiện, hoàn cảnh sinh hoạt của gia đình sẽ không ngừng thay đổi.

 Nguồn: Kinh Dược Sư

Nhân quả ;

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *